Jerusalem Heart of the City

Mei 2018 vierde de Staat Israël 70 jaar Onafhankelijkheid. Hoogtepunt van de feestelijkheden was de (omstreden) opening van de US Ambassade in Jeruzalem. De Palestijnen herdachten deze gebeurtenissen als de Nabka, de Grote Catastrofe. Vanuit haar gasthuis op de Olijfberg, bereisde fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw Oost-Jeruzalem. Ze portretteerde en interviewde Palestijnen en Joden over hun visie op vrede, vrijheid en gerechtigheid. Mei 2020 wordt fotoproject ‘Jerusalem Heart of the City’ geëxposeerd in de LocHal Tilburg, zie Artist Impression. Dit ter gelegenheid van 75-jaar bevrijding WOII. Samenwerkingspartners zijn Bibliotheek Midden-Brabant en Regionaal Archief Tilburg.

U kunt de pdf van dit fotoproject kosteloos downloaden. Vindt u het fotoproject ‘Jerusalem Heart of the City’ informatief en van belang? Steun dan mijn werk met een donatie via onderstaande button (Ideal/PayPall). Uw bijdrage gebruik ik voor het ontwikkelen van nieuwe fotoprojecten. Dank u.

Fotoproject Jerusalem Heart of the City – NL PDF

Bedrag €* 

May 2018, the State of Israel celebrated 70 years of Independence. The highlight of the festivities was the (controversial) opening of the US Embassy in Jerusalem. The Palestinians commemorated these events as the Nabka, the Great Catastrophe. From her guest house on the Mount of Olives, photographer Gerdien Wolthaus Paauw traveled to East Jerusalem. She portrayed and interviewed Palestinians and Jews about their vision of peace, freedom and justice. May 2020, photography project “Jerusalem Heart of the City” will be exhibited in LocHal Tilburg, see Artist Impression. This on the occasion of 75-year liberation Second World War. Partners are Midden-Brabant Library and Tilburg Regional Archive.

You can download the pdf of this photo project free of charge. Do you find the “Jerusalem Heart of the City” photo project informative and important? Then support my work with a donation via the donate button (Pay Pall). I use your contribution for the development of new photography projects. Thank you.

Jerusalem Heart of the City photography project – English PDF