Foto essay ‘Zul je met mij’ – introductie

Hoe communiceer je als je niet meer kunt praten? In 1995 overleed Pieta Wolthaus-Paauw aan de dodelijke spierziekte ALS. Ze werd 57 jaar. Ze was door de ziekte nauwelijks meer te verstaan en ‘sprak’ via handgeschreven briefjes. Haar echtgenoot Piet Wolthaus verzamelde en bewaarde deze. Twintig jaar later opent dochter en fotograaf Gerdien Wolthaus Paauw de doos met levenstekens. In de zoektocht naar haar moeder spreekt ze uitgebreid met familie en vriendinnen. Tot haar verrassing wordt haar moeders’ leven en persoonlijkheid vele aspecten rijker. Hierdoor geïnspireerd maakte Gerdien associatieve foto’s bij de briefjes en gedeelde herinneringen.

In zomer 2016 nam Gerdien deel aan het Artist in Residency progamma bij Obras in Portugal. Op het platteland, in de (verlaten) marmergroeves van de Alentejo en het provinciestadje Estremoz kwamen de meeste foto’s voor dit essay tot stand. Gerdien heeft haar verblijf in Portugal als een innerlijke reis ervaren. Juist de afstand tot thuis gaf haar de ruimte om zich aan dit bijzondere project en proces te wijden.

Het boek vangt aan met herinneringen aan Pieta’s jonge en gezonde jaren, gevolgd door de fases waarin de eerste symptomen van ALS zich aandienen, het verloop van de ziekte en haar overlijden. Pieta’s persoonlijkheid komt onmiskenbaar naar voren en haar ziekteproces is uniek, maar door de gekozen aanpak is het voor velen herkenbaar en invoelbaar. Een intiem en persoonlijk, universeel boek.

Ondanks de gegeven afloop, de aftakeling, onmacht en afhankelijkheid, bruist dit boek van leven, liefde, vriendschap en geloof. ‘Zul je met mij’ is een troostrijk foto-essay voor iedereen die te maken heeft met ALS of een andere dodelijke ziekte, afscheid en rouwverwerking. Deze bijzondere uitgave verschijnt in 2019-2020.