Lezingen fotoproject ‘Jerusalem heart of the city’ – ism The Rights Forum

The Rights Forum organiseert bijeenkomsten Maand van de Geschiedenis 2018.

The Rights Forum, opgericht door oud-premier Dries van Agt, zet zich in voor rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Een beleid dat gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en de mensenrechten. Op 3 avonden presenteer ik mijn fotoproject ‘Jerusalem heart of the city’.

Op 24 oktober is ook Stichting Vrienden van Nazareth een van de sprekers. Deze stichting heeft een miljoen euro geïnvesteerd in studiebeurzen voor Palestijnse vrouwen in Israël.

10 oktober , 19.30-22.00 uur, Heiligenbergweg 64, 3816 AL Amersfoort

22 oktober, 19.30-22.00 uur, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

24 oktober, 19.30-22.00 uur, MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Toegang gratis. Van harte welkom!