Lezingen fotoproject ‘Jerusalem heart of the city’ – ism The Rights Forum

The Rights Forum organiseert bijeenkomsten Maand van de Geschiedenis.

The Rights Forum, opgericht door oud-premier Dries van Agt, zet zich in voor rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Een beleid dat gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en de mensenrechten.

Op 3 avonden presenteer ik mijn fotoproject ‘Jerusalem heart of the city’.

Afgelopen mei verbleef ik tien dagen in Oost-Jeruzalem om in beeld te brengen hoe de Palestijnen hun leven en toekomst ervaren. Ik ontmoette en fotografeerde 15 Palestijnen en Joden. Het was een historische moment: de Israelische ‘vierden’ de oprichting van de staat Israel 70 jaar geleden en de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Palestijnen herdachten deze gebeurtenis als de de Nakba, de grote catastrofe. Ze betreurden de tientallen doden in Gaza, die werden doodgeschoten als “konijnen in hun hok”, zoals iemand het verwoordde. Onschuldige mensen die het recht op terugkeer claimden naar hun land dat hen door de Israeli’s is ontnomen. De spanning in de stad was te snijden.

Ik logeerde op de campus van het Augusta Victoria Hospital op de Olijfberg en kwam in contact met kankerpatienten uit Gaza. Bij de bushalte ontmoette ik een jonge muzikante die een prachtig lied zong. Een moedige Joodse dienstweigeraar toonde haar dierbare tattoo. Twee tachtigjare Palestijns christelijke dames vertelden over hun vredige jeugd in het Palestina van voor 1948 en over de decennialange Nakba nadien. Waardige getuigen.


Journalist en publicist Anna Krijger is op 22 oktober ook aanwezig om net als in haar bestseller “Hipsters, baarden, martelaren” te vertellen over ontmoetingen in Jeruzalem en Tel Aviv. Haar persoonlijke verhalen geven een rijk en genuanceerd beeld van Israël en Palestina.

Op 24 oktober is ook Stichting Vrienden van Nazareth een van de sprekers. Deze stichting heeft een miljoen euro geïnvesteerd in studiebeurzen voor Palestijnse vrouwen in Israël.

10 oktober , 19.30-22.00 uur, Heiligenbergweg 64, 3816 AL Amersfoort

22 oktober, 19.30-22.00 uur, Koewegje 2, 8021 AG Zwolle

24 oktober, 19.30-22.00 uur, MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, 5041 AR Tilburg

Toegang gratis. Van harte welkom!