Tijdschrift Geestelijke Verzorging

Als je weet dat je niet meer beter wordt en het gaat over de kwaliteit van leven, verzachting en verlichting bij het sterven, wat heb je dan nodig? Liefdevolle zorg voor alles wat je mens maakt – 10 oktober Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

Mooie publicatie over foto-essay ‘Zul je met mij’ in het Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, het ledenblad van 1500 geestelijk verzorgers werkzaam in onder andere ziekenhuizen, zorgcentra en gevangenissen. Veel dank: Sjaak Körver (hoofdredactie), Harry Haakman (eindredactie), Merel Boer (interview).

#kwaliteitvanleven #zuljemetmij #geestelijkegezondheid #geestelijkegezondheidszorg #palliatievezorg #internationaledagvandepalliatievezorg #idpz #10oktober2020 #afscheid #rouw #rouwverwerking #troost #liefde #worldhospiceandpalliativecareday #whpca