Aangekocht door Brabant Collectie

Heel leuk en heel eervol: foto-essay ‘Zul je met mij’ is aangekocht door de Brabant Collectie Tilburg University. Het is daarmee ‘behouden voor het nageslacht,’ zoals medewerker Olaf van Amelsfoort vrolijk opmerkte.