A realistic portrayal

Live performance van de Belgische kunstenaar Marijke De Roover ‘A realistic portrayal of someone using love as an escapist drug’ In De Roovers universum voldoet de liefde niet aan sociale en culturele normen, rollen en verwachtingspatronen, maar kent deze juist vele queer verschijningsvormen. Fotografie in opdracht van Museum De Pont.